Stavanger Astronomiske Forening

INNHOLD

GAMMELT

LENKER

Besøk Vitensenteret!

Asteroidene

Nyhetsarkiv 2012-2013

Foredrag på Vitenfabrikken

Gratis foredrag på Vitenfabrikken: Dr. Pascal Lee fra NASA holder foredraget Human exploration of Mars: Curiosity and beyond Tirsdag 28/8 19:00 - 20:00

Les mer her

Stjerneskuddsvermen Perseidene

Som navnet hentyder så er radianten i Perseus. Ved midnatt står radianten høyt på himmelen i NØ. Merk at radianten er bare det punktet på himmelen som meteorene tilsynelatende kommer farende ut av, stjerneskuddene kommer over hele himmelen. Hvis du ser mot radianten, så ser du helst de korte, da de treffer rett på synsretningen. Beste tiden er fra midnatt og til morgen, da vi vender mot fartsretningen. Månen er i ne, og kommer ikke til å sjenere så mye, da den har nokså liten fase. Månen kommer opp 01:08, sola kommer opp 05:51, men det begynner å lysne 05:03 1. Svermen kan produsere 50-80 stjerneskudd per time under maksimum natten mellom 11 og 12 august 2.

Radianten til Perseidene

Det er også en annen stjerneskuddsverm som er aktiv i den samme perioden, Delta Aquaridene. Den er aktiv siste helgen i juli, men har mye aktivitet utenom maksimum (28 og 29 juli), sånn at det skal være aktivitet fra den under Perseidene også. 3

Radianten til Delta Aquaridene

Hentet det meste fra Meteors Online

1) Almanakk for Norge, tussmørketabellen angir 48 min fra sola står 6° under horisonten til den står opp. Geografisk bredde 60°

2) http://stardate.org/nightsky/meteors

3) http://earthsky.org/tonight/delta-aquarid-meteors-peak-in-final-weekend-of-july-2012

Vellykket venuspassasje 6/6

Du kan finne mer om venuspassasjen her:

Bilder fra webcast fra både Stavanger, Sandnes og flere steder venus.uio.no

Fra Byhaugen:
Før sola kom opp, så var det noen skyer som truet, men de forsvant stort sett. Det var en som hang igjen, så vi fikk akkurat med oss solrenningen før sola forsvant i skya. Sola kom da ut igjen etter en tid. Vi måtte flytte utstyret da det viste seg at vi hadde bomma litt på stedet der sola kom opp, så det var et tre iveien. Det ble derfor litt brudd i bilderekken, men stort sett fikk vi med oss det meste. Det var noen greiner i veien på de siste bildene. Mer på bloggsidene.

Fra Vitenfabrikken i Sandnes:
Bildene ble ødelagt av at det var en bygning iveien, men Hans Levi fikk dermed tid til å ta seg av media. Det meldes om pent oppmøte av folk på Vitenfabrikken.

Video-stream fra vitenfabrikken
Det ble litt problem i starten, hopp frem til 25 minutter Klikk her for å åpne et nytt vindu fra livestream

Venuspassasjen 6 juni

For å se simulatoren jeg har laget, så trenger du Java 6

Du må ikke under noen omstendigheter se rett på sola! Bruk egnede eclipsebriller, eller annet egnet utstyr.

En venuspassasje er når Venus passerer foran solen, sånn at vi ser en liten svart skive passere over solen. Dette skjer ganske sjelden, men alltid to passeringer med åtte års mellomrom, men så er det hundre år til neste gang.

En venuspassasje er vel ikke så viktig vitenskapelig i dag, men før satelitter og radar så var venuspassasjen den beste måten å finne avstanden mellom jorden og solen. Denne avstanden AU blir brukt som målestokk på resten av solsystemet

Hos oss er solen under horisonten når venus beveger seg inn på solskiven, den kommer opp 04:41 og da er venus midt innpå. 3. kontakt blir kl. 06:36, da møter venus solranden, og 06:54 er den helt ute.

Du kan finne mer om venuspassasjen her:

SAF kommer til å stille opp her:

  • Vitenfabrikken i Sandnes
  • Oljemuseet i Stavanger
  • Byhaugen, Stavanger

Vi prøver å få til en webcast fra Byhaugen: astro.viten.no